Hanne Sie

Billedkunstner

Soldraget 42, 3460 Birkerød

Mobil: 26 37 76 16

Mail: hannesie4@gmail.com

http://www.hannesie.dk

Mit arbejde med maleri, akvarel, grafik og skulptur er centreret om farven og formen som
udtryk, og som et universelt sprog uden ord. Det er mit mål at værkerne taler direkte til et
andet menneskes følelser uden sproglige barrierer, og at de opleves forskelligt ud fra
hvilken baggrund den enkelte har.

Jeg bearbejder mine sanseindtryk og oplevelser af verden til abstrakte, forenklede udtryk.
Udgangspunktet i min praksis er geometrisk og konkret, men værkerne bliver nærværende
gennem de titler, som jeg som regel giver dem. 

I maleriet arbejder jeg med farver, former og linjer, som samles til koloristiske
kompositioner inden for min personlige lyriske palet. Det lyriske kommer tillige til udtryk i
mit arbejde med sproget i de tre illustrerede digtsamlinger, som jeg hidtil har udgivet.

Jeg arbejder mest med abstrakte, koloristiske værker, som udfordrer min fantasi og evne
til billed- og farvekomposition. Derudover gør jeg iagttagelser, som udmønter sig i
figurative billeder.

Jeg har arbejdet som professionel billedkunstner siden 1980 og mine værker er anerkendt
i Danmark såvel som i udlandet. Jeg har en omfattende udstillingsvirksomhed i Danmark
og Internationalt. Er repræsenteret på flere museer i Europa og er medlem af BKF
(Billedkunstnernes Forbund) og DG (Danske Grafikere).